Udlejningspriser for lokaler i  Mejdal Hallen:

se lokaleoversigt

Cafeteria til fest – incl. service og rengøring

Opdækning dagen før

Afdelinger i GIK (jule- og påskefrokoster mv)

Morgenkaffe i forbindelse med sølvbryllupper m.v.

Mødelokale 4 til fester – incl køkken

Børnefødselsdage i Hal B og cafeteria (excl køkken)

Leje af gymnastikredskaber v/børnefødselsdage
(Lejes gennem gymnastikforeningen)

2.450 kr pr. dag (incl moms)

300 kr (incl moms)

1.500 kr (incl moms)

1.000 kr

1.000 kr

600 kr

400 kr

Hal A 416 kr pr. time
Gik’s afdelinger der modtager kommunalt tilskud 112 kr pr. time
Ikke sportslige aktiviteter 416 kr pr. time – minimum 3 timer
Indgåede kontrakter om årsudlejning 306 kr pr. time
Hal B 250 kr pr. time
Gik’s afdelinger der modtager kommunalt tilskud 67 kr pr time
Ikke sportslige aktiviteter 167 kr pr time
Møder og foredrag i Hal B 1.800 kr
Leje af mødelokaler (ikke Gik’s afdelinger) 100 kr pr time – minimum 3 timer
Udlejning til Mejdal Fonden (haller og toiletter) i forbindelse med byfester og lignende 10 % af nettooverskud – maks. 5.000 kr

Henvendelse omkring leje af lokaler skal ske til halinspektør Bjarne Sandholm – tlf. 9740 3635

mail adr: mejdalhallen.bs@gmail.com